12GO!

Zbierz przyjaciół, wymyślcie projekt i wspólnie zmieńcie świat wokół Was.

12GO! to system warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej, który uczy, jak zrealizować własną inicjatywę. Krok po kroku uczestnicy uczą się, jak rozplanować projekt, pozyskać do niego partnerów i wreszcie wprowadzić go w życie.


Podstawy tworzenia projektów

Warsztaty 12GO! zgodne są z podstawą programową nauczania przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, uczą jednak zdecydowanie więcej, niż jakikolwiek podręcznik. Dzięki wsparciu managerów z różnych branż stworzyliśmy program dla młodzieży, dzięki któremu uczestnicy uczą się wszystkich zagadnień niezbędnych do zaprojektowania własnej inicjatywy.
Młodzież zapoznaje się nie tylko z podstawowymi pojęciami i ich definicjami, ale wykorzystuje je w praktyce przygotowując plan i budżet, pod okiem prowadzących warsztaty.


Realizacja inicjatyw oddolnych

12GO! to nie tylko wykłady i nauka przygotowywania projektów - to także praktyczna ich realizacja. W cyklu warsztatów wybierane są projekty możliwe do zrealizowania w najbliższym otoczeniu młodzieży. Dzięki wsparciu trenerów oraz naszych managerów zajmujących się realizacją projektów społecznych, uczestnicy sami realizują przygotowaną przez siebie inicjatywę.
Efektem warsztatów jest więc nie tylko zdobyta wiedza, ale także wyremontowane place zabaw dla młodszych kolegów, czyste parki, murale na osiedlach czy pomoc osobom starszym.

12GO! w Twojej szkole

Jeśli jesteś nauczycielem i uważasz, że w Twoich uczniach drzemie potencjał, by zacząć coś zmieniać w otaczającym ich świecie zaproś nas do swojej szkoły. Jeśli jesteś uczniem, który chciałby przeprowadzić jakiś społeczny lub charytatywny projekt wraz z przyjaciółmi - 12GO! jest właśnie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami - zaproponujemy terminy cyklu warsztatów i przygotujemy wspólnie ich realizację. 12GO! to projekt realizowany w całej Polsce, podparty latami doświadczenia pracowników Fundacji, coachów i mentorów, którzy pomogą Wam stworzyć unikalną inicjatywę oddolną.


Otwarta Szkoła 2015

W 2015 roku doświadczenie zdobyte dzięki inicjatywom w ramach projektu 12GO! pozwoliło nam na realizację projektu Otwarta Szkoła 2015 dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu oceniliśmy i dokonaliśmy ewaluacji projektów społecznych realizowanych przez młodzież, szkoły i przedszkola na terenie całej Polski, przeprowadzając również wizyty studyjne w dziesięciu najdynamiczniej rozwijających się inicjatywach.