czwartek, 14 stycznia 2016

Dobre Praktyki - publikacje w konkursie Otwarta Szkoła

W drugiej połowie 2015 roku nasza Fundacja była realizatorem konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła 2015". Celem konkursu było wskazanie MEN najlepszych modeli współpracy pomiędzy szkołami z miejscowości do 10.000 mieszkańców i organizacjami pozarządowymi.
W drugim etapie konkursu przeprowadziliśmy dziesięć wizyt studyjnych, na podstawie których sformułowano wnioski, jakie ostatecznie wykorzystała komisja oceniająca, by przekazać rekomendacje do nagród bezpośrednio do Ministerstwa.
Na podstawie informacji zgromadzonych w toku konkursu powstały dwie publikacje, jakie dystrybuowane były do centrów wolontariatu, kuratoriów oświaty oraz oczywiście uczestników konkursu.
Pierwsza z nich to Dobre Praktyki współpracy szkół z miejscowości do 10.000 mieszkańców z organizacjami pozarządowymi, w której znajduje się jedenaście rozdziałów mówiących o modelach i rozwiązaniach, z jakich można korzystać budując wspólnie projekty dla organizacji pozarządowych i szkół.
Publikację tę można pobrać w formie PDF pod tym linkiem.

Druga z nich nosi tytuł Współpraca szkół i NGO - nagradzanie i monitorowanie współpracy na podstawie wniosków z organizacji konkursu Otwarta Szkoła 2015 i opisuje nasze doświadczenia z organizacji konkursu oraz zachęca do prowadzenia podobnych inicjatyw motywujących szkoły i organizacje pozarządowe do współpracy w skali regionalnej.
Dokument w formie PDF można pobrać pod tym linkiem.

W 2015 roku zwycięzcami konkursu zostali:
Miejsce 1 - Przedszkole Samorządowe w Gdowie oraz Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach - za projekt "Razem Raźniej".

Miejsce 2 - Zespół Szkół Sióstr Urszulanek PJK w Pniewach oraz Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli - za projekt "Pierwsza Urszulańska 5"

Miejsce 3 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku oraz Kujawsko oraz Pomorskie Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” - za projekt "Orkiestra kameralna dzieci i młodzieży ze szkoły niemuzycznej"

0 komentarze:

Prześlij komentarz