środa, 28 stycznia 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne 2014

Dbając o maksymalną transparentność naszych działań, publikujemy na naszej stronie internetowej sprawozdanie roczne, bilans oraz rachunek zysków i strat, które przedłożyliśmy do Urzędu Skarbowego oraz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ponieważ obecnie to Ministerstwo odpowiada za transport. Pod poniższymi linkami można znaleźć dokumenty finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji. Sprawozdanie zostało potwierdzone przez Zarząd Fundacji, a następnie zaakceptowane uchwałą Rady Fundacji zwykłą większością głosów. 
Ponieważ jesteśmy zwolennikami maksymalnej przejrzystości organizacji pozarządowych, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej działalności oraz obrotów finansowych, jakie otrzymamy drogą mailową.


Źródło grafiki; 1.