poniedziałek, 10 marca 2014

Konkurs #przezUE

Fundacja "Kapitan Światełko" oraz Centrum Handlowe M1 Zabrze mają przyjemność zaprosić uczniów śląskich gimnazjów i liceów do konkursu #przezUE. Opisz podróż do wybranego miejsca w Unii Europejskiej - zasugeruj najlepszy środek transportu, przygotuj materiały o lokalnym ruchu samochodowym, rowerowym lub pieszym i napisz artykuł, przygotuj prezentację albo nagraj video. 
Czeka na Ciebie cyfrowy aparat fotograficzny, a dla swojej szkoły możesz wygrać profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne!
Obserwuj tag #przezUE na Twitter i Google+, śledź naszą stronę na FB i odbierz nagrody w czasie finału 10 maja w Zabrzu!


Weź udział w konkursie #przezUE

1.   Wybierz formę pracy – artykuł, prezentacja multimedialna lub klip video.

2.   Zbierz swoją ekipę – odpowiednio 2, cztery lub 10 osób.

3.   Przygotuj materiał o podróży w wybrane miejsce w UE, opisując środki transportu w podróży i na miejscu.

4.   Wyślij swoją pracę do Fundacji do 5 maja 2014.

5.   Przyjdź do M1 Zabrze 10 maja na finał konkursu.


6.    Wygraj aparat fotograficzny dla siebie i profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne dla swojej szkoły.

Informacje skrócone  |  Informacje szczegółowe  |  Korzyści dla szkół  |  Podstawa programowa  |   Finał konkursu  |   Regulamin  |  Zaproszenie


Informacje skrócone

Czas trwania konkursu:

Nadsyłanie prac możliwe jest między 3 marca a 5 maja 2014. Decyduje data wpłynięcia prac do Fundacji. Prace zostaną ocenione i nagrodzone w czasie finału konkursu w centrum handlowym M1 Zabrze, 10 maja 2014.

Cel konkursu:

Promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie Unii Europejskiej. Zachęcanie młodzieży do podnoszenia poziomu swojej świadomości o zagrożeniach w ruchu drogowym, zarówno samochodowym jak i pieszym i rowerowym. Promocja turystyki.

Forma konkursu:

Uczniowie szkół nadsyłają swoje prace: artykuły, prezentacje multimedialne lub klipy video, które opisują różnice w przepisach oraz zwyczajach i mentalności wśród uczestników ruchu drogowego w wybranym regionie Unii Europejskiej.

Nagrody:

Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch w trzech kategoriach: najlepszy artykuł (maksymalnie dwóch autorów), najlepsza prezentacja (maksymalnie czterech autorów), najlepszy klip video (maksymalnie 10 autorów). Każdy uczeń ze zwycięskiej drużyny otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Centrum Handlowe M1 Zabrze. Oprócz tego jedna z drużyn otrzyma nagrodę dla najlepszej pracy w całej konkursie – Centrum Handlowe M1 Zabrze przekaże szkole, do której uczęszczają zwycięzcy profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne z możliwością dwustronnego kopiowania i drukowania w kolorze.

Organizatorem konkursu są Fundacja „Kapitan Światełko” oraz Centrum Handlowe M1 w Zabrzu. 

Informacje szczegółowe

Cel konkursu:
Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i liceów w podnoszenie świadomości własnej i otoczenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (samochodowym, pieszym i rowerowym) w czasie podróży po państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzięki udziale w konkursie uczestnicy oraz odbiorcy przygotowanych przez nich materiałów dowiedzą się, w jaki sposób przepisy oraz zwyczaje poruszania się rozmaitymi środkami transportu różnią się w poszczególnych państwach UE.

Nadesłane materiały, zgodne z regulaminem, mogą służyć także do promowania turystyki i podkreślania atrakcyjności wybranych miejsc opisywanych w pracach uczniów.

Udział w konkursie jest również pożyteczny dla uczniów z punktu widzenia podnoszenia ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co zgodne jest z Podstawą Programową Edukacji dla Bezpieczeństwa:
Dla gimnazjum: punkt 2, podpunkt 7 oraz punkt 6, podpunkty 1 do 11 oraz 13 do 18.
Dla liceum: punkt 4, podpunkt 3 i 4 oraz punkt 6, podpunkty 1 do 7.

Forma konkursu:

W ramach konkursu uczniowie nadsyłają prace opisujące wskazówki dotyczące podróży do wybranego regionu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Praca musi zostać przygotowana w formie poradnika lub wskazówek, nie zaś w formie opisującej faktycznie dobytą podróż lub doświadczenia z wyimaginowanej podróży.
Praca może zostać przygotowana w formie pisemnej (artykuł) lub jako prezentacja multimedialna. Prace w tej formie należy przesyłać na adres e-mail Fundacji lub w formie papierowej. Praca może zostać także wykonana w formie klipu lub filmu video, umieszczonego w serwisie internetowym YouTube – wówczas link, wraz z odpowiednim oświadczeniem, musi zostać przesłany na adres e-mail Fundacji.
Wszystkie prace muszą być zgodne z regulaminem konkursu (dostępnym także na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.kapitanswiatelko.pl).
Prace konkursowe są oceniane zarówno pod względem stylistycznym jak i merytorycznym. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: najlepszy artykuł, najlepsza prezentacja multimedialna, najlepszy klip video. Oprócz tego drużyna uczniów, która przygotuje najlepszą w ocenie Fundacji, pracę ze wszystkich, wygra dla swojej szkoły profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne z możliwością kopiowania i drukowania obustronnego i w kolorze.
Wymagania dotyczące prac
Prace, przesłane w jednej z trzech wybranych kategorii, muszą zawierać kilka podstawowych elementów, zgodnie z poniższym regulaminem konkursu. Ponieważ muszą to być poradniki dla osób podróżujących do wybranego miejsca w Unii Europejskiej, każda z prac musi zawierać uzasadnienie wyboru danego miejsca uwzględniając jego walory turystyczne. Decydując się na opis danego miasta czy okolicy, uczniowie określają, czy będą opisywać podróż na miejsce spod swojej szkoły, czy uznają, że lepiej dostać się tam na przykład pociągiem lub samolotem, a na miejscu poruszać się już rowerem, wypożyczonym samochodem lub innym środkiem transportu.
Bardzo istotnym elementem każdej pracy muszą być kwestie przepisów oraz zwyczajów dotyczących poruszania się w danym miejscu lub okolicy. Oceniane będzie zwłaszcza wyszczególnienie takich kwestii, które są zupełnie odmienne w Polsce. Dotyczy to w szczególności wymogów prawa innych krajów, które nie są tożsame z polskim ustawodawstwem (np przepisy regulujące zawartość apteczki samochodowej, oznakowania dróg, etc), lub też na odwrót – które są wymagane przez polskie prawo, ale już nie przepisy miejsca docelowego.
Prace, które skupiają się na opisie miejsc w Polsce muszą zostać napisane w języku obcym – angielskim lub niemieckim. Wówczas uczniowie mają prawo zdecydować, z jakiego miejsca rozpocznie się podróż, a następnie przedstawić wybrane miasto lub okolicę w Polsce i przybliżyć zasady i zwyczaje kierujące ruchem drogowym (pieszych, samochodów, motocykli, rowerów), które są istotne oraz istotnie odmienne od tych, jakie obowiązują w kraju, w którym ma zacząć się podróż.

Zachęcamy uczniów do wczucia się w rolę dziennikarzy – podróżników, którzy muszą przygotować materiały do przewodnika turystycznego dla podróżujących kierowców lub rowerzystów tak, aby osoba będąca odbiorcą ich pracy mogła w pełni przygotować się do podróży w dane miejsce. Zależy nam zwłaszcza na tym, aby uczniowie wyszczególnili w swoich pracach takie aspekty, które nie wydają się być oczywiste – jak na przykład obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w niektórych krajach UE, którego w Polsce nie ma – a dzięki znajomości których można uniknąć mandatów i innych nieprzyjemności.

Korzyści dla szkoły

Udział w konkursie jest bezpłatny, bez względu na to, jaka liczba osób z danej placówki bierze w nim udział. Szkoła otrzymuje również certyfikat udziału w konkursie przygotowany przez Fundację  „Kapitan Światełko”, z wyszczególnieniem uczniów i grup uczniów, którzy wzięli w nim udział oraz zdobytych przez nich nagród i wyróżnień. Fundacja przekaże szkole także pełną specyfikację dotyczącą publikacji jej uczniów, które wykorzystane zostaną przez Fundację na jej stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych celem propagowania odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym.
Szkoła, której uczniowie przygotują najlepszą w ocenie Fundacji pracę otrzyma od Centrum Handlowego M1 Zabrze urządzenie wielofunkcyjne z możliwością dwustronnego kserowania i drukowania w kolorze.

Zgodność z podstawą programową

Zgodność z podstawą programową (na podstawie Tomu 8 podstawy programowej 2009) Edukacji dla Bezpieczeństwa:

Dla gimnazjum: punkt 2, podpunkt 7Uczeń omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych – przygotowując pracę na konkurs, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu zachowania się w przypadku wypadków i katastrof komunikacyjnych w różnych krajach UE. Ze względu na niejednolite przepisy na obszarze Unii Europejskiej rozmaite procedury i wymagania dotyczące oznakowania, a nawet ubioru osób zabezpieczających miejsce zdarzenia mogą się różnić. Przygotowują swoje prace uczniowie mają także okazję zdobyć wiedzę na temat konieczności zawiadamiania różnych służb i kontaktu z numerami alarmowymi poza granicami Polski.

Punkt 6, podpunkty 1 do 11 oraz 13 do 18.Przygotowując prace na konkurs uczniowie mają okazję zapoznać się z informacjami i wymaganiami dotyczącymi wyposażenia apteczek, przygotowania do pierwszej pomocy oraz zasad dotyczących komunikacji z odpowiednimi służbami nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach UE. Poszukując wiedzy na ten temat na pewno uzyskają styczność z materiałami informacyjnymi, broszurami i innymi mediami, które w innych krajach publikowane są, aby podnosić świadomość uczestników ruchu drogowego w kontekście udzielania koniecznej pomocy ofiarom wypadków.


Dla liceum: punkt 4, podpunkt 3 i 4Przygotowując materiały na konkurs uczniowie mają okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu możliwych zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w ruchu drogowym, podczas jazdy rowerem czy poruszania się pieszo. Analizując zwyczaje i przepisy panujące w innych krajach Unii Europejskiej uczniowie podnoszą mają okazję umocnić w sobie odpowiedzialne postawy wobec innych uczestników ruchu drogowego, wobec własnego bezpieczeństwa oraz innych użytkowników dróg, w tym rowerzystów i pieszych także poza granicami Polski.
Analizują przepisy prawne, materiały informacyjne, broszury i inne media, mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu koniecznych działań w razie wypadków drogowych, która może okazać się przydatna nie tylko w kontekście podróży po innych krajach Unii Europejskiej, ale także w Polsce. Ten drugi aspekt dotyczy zwłaszcza uczniów, którzy zdecydują się na przygotowanie pracy w języku obcym.

Punkt 6, podpunkty 1 do 7.Zbierając materiały konieczne do przygotowania pracy uczniowie mają okazję zetknąć się z broszurami, artykułami, filmami instruktażowymi, reklamami społecznymi i innymi mediami, które bezpośrednio dotykają tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Dotyczy to nie tylko koniecznych działań w zakresie możliwej do udzielenia przez osobę niewykwalifikowaną pierwszej pomocy, ale także kwestii zawiadamiania i kontaktu z rozmaitymi służbami, nie tylko w razie wypadku, ale także stłuczek czy innych, mniej groźnych wydarzeń drogowych.


W przypadku uczniów, którzy przygotowywać będą pracę w języku angielskim lub niemieckim, konkurs zgodny jest z podstawą programową nauczania języków obcych (na podstawie Tomu 3 podstawy programowej z 2009 roku):

Gimnazjum:Punkt 1, podpunkt 8: podróżowanie i turystyka.
Punkt 4 lub 5, podpunkt 1: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności
Punkt 7, podpunkt 8: proszenie o radę i udzielanie rad.
Punkt 8, podpunkty 1 do 3 – przekazywanie i relacjonowanie treści w formie ustnej – w przypadku klipów video.

Liceum – zakres podstawowy i dla kontynuujących naukę.Punkt 1, podpunkt 8: podróżowanie i turystyka.
Punkt 1, podpunkt 15: tematyka integracji europejskiej, w tym różnice na styku kultur i społeczności.
Punkt 5, podpunkt 1: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności.
Punkt 8, podpunkty 1 i 2 – przetwarzanie tekstu i materiałów audiowizualnych.
Punkt 10: w przypadku działań w grupach – prace projektowe.
Finał konkursu #przezUE

Finał konkursu #przezUE odbędzie się 10 maja w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu, które to jest fundatorem nagród. Na finał zaproszeni zostaną uczniowie ze szkół, których prace Fundacja oceniła najwyżej, ale do końca nie zostaną podane informacje na temat tego, kto jest zwycięzcą. W czasie finału, na którym oprócz Fundacji "Kapitan Światełko" pojawią się również inne lokalne organizacje pozarządowe i kulturalne, zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane nagrody. Wszelkie informacje będą przekazywane uczestnikom drogą e-mailową oraz za pośrednictwem stron internetowych Fundacji i mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).

Regulamin

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania co do jego zapisów, skontaktuj się z Zarządem Fundacji poprzez mail lub telefonicznie. Informacje kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

Zaproszenie

Jeżeli nie masz pewności, czy Twoja szkoła otrzymała zaproszenie do konkursu, zawsze możesz pobrać je pod tym linkiem i pokazać w swoim sekretariacie. Zaproszenie jest przygotowane tak, aby pierwszą stronę można było wydrukować i powiesić w Twojej szkole jako plakat. Zachęcamy do pobierania!

Zdjęcia pochodzą z serwisu Flick przez Photopin.com na licencji otwartej do komercyjnego użytku.